Zlecenie projektu indywidualnego pozwala dopasować wszystko
do potrzeb Inwestora

Zlecenie projektu indywidualnego pozwala na wybudowanie domu z maksymalnym wykorzystaniem potencjału działki,
idealnie dopasowanym do indywidualnych potrzeb Inwestora.

 

ETAPY WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

ANALIZA FORMALNO-PRAWNA

Badanie możliwości realizacji planowanej inwestycji pod względem lokalizacji i usytuowania działki, sąsiedztwa, sposobu planowanego użytkowania.
Sprawdzenie założeń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Przedstawienie parametrów powierzchniowych, kubaturowych, podstawowych nieprzekraczalnych gabarytów inwestycji oraz możliwości zabudowy terenu.
Ustalenie z Inwestorem wytycznych programowo-przestrzennych.

PROJEKT KONCEPCYJNY

Jest to pierwszy projekt w procesie inwestycyjnym wykonany po analizie i zgodnie z jej wytycznymi.

Wstępna koncepcja obejmuje propozycję układu funkcjonalnego (rzuty) oraz bryły (elewacje i wizualizacje) zgodnie z wymogami prawno- technicznymi oraz potrzebami i marzeniami Inwestora, biorąc również pod uwagę kształt działki, sąsiednią zabudowę i kontekst przestrzenny.

Autorski indywidualny pomysł koncepcyjny opracowuję do skutku, to znaczy do momentu pełnej akceptacji koncepcji przez Inwestora.

PROJEKT BUDOWLANY

W zależności od potrzeb Inwestora i warunków niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę:
Wykonuję lub nadzoruję wykonanie projektów wielobranżowych:

 • – architektoniczny
 • – zagospodarowania terenu
 • – konstrukcyjny
 • – instalacyjny (c.o., wod.-kan., gazowy, elektryczny itp.)
 • – technologiczny (restauracje, hotele, sklepy itp.)

Koordynuję opracowanie wszelkiego rodzaju dodatkowej dokumentacji uzupełniającej:

 • – mapa do celów projektowych
 • – badania geotechniczne podłoża
 • – projekt rozbiórki
 • – ekspertyzy budowlane
 • – analizy zacienienia i przesłaniania
 • – inwentaryzacje stanu istniejącego
 • – uzgodnienia higieniczno-sanitarne, BHP i ochrony p.poż
 • – projekty przyłączy
 • – projekty technologiczne i branżowe
 • – niezbędne odstępstwa, pozwolenia i uzgodnienia jeśli są wymagane

SPRAWY URZĘDOWE

Po wykonaniu dokumentacji projektowej pomagam w przeprowadzeniu procesu otrzymania decyzji pozwolenia na budowę, w tym niezbędnych odstępstw, pozwoleń i uzgodnień.
Jeżeli nie chcesz lub nie możesz zajmować się sprawami urzędowymi związanymi z procesem Inwestycyjnym wystarczy tylko Twój podpis pod pełnomocnictwem dla mnie, a ja:

 • – wystąpię w Twoim imieniu z wnioskiem w Urzędzie
 • – na bieżąco będę informować Cię o postępie spraw
 • – przekażę Ci decyzję pozwolenia na budowę

Nie musisz kontaktować się z Urzędami i urzędnikami.

Podczas poszczególnych etapów wykonania projektu współpracuję z zaufanymi specjalistami różnych branż:

 • – konstrukcyjnej
 • – sanitarnej
 • – elektrycznej
 • – gazowej
 • – ogrodowej

Współpracuję również z rzeczoznawcami:

 • – budowlanymi
 • – sanitarno-higieniczny
 • – BHP
 • – ochrony przeciwpożarowej